Mediation Regio Noord (sinds 2011) vertrouwd, betrokken en deskundig

Wij helpen u graag.

CONFLICT? HOUD ZELF DE REGIE, KIES VOOR MEDIATION

Bij een scheiding (kosten vanaf €104,50 p.p.) staan bij ons de belangen en het welbevinden van de kinderen altijd voorop.

Niet alleen voor een scheiding, maar ook als het gaat om een kwestie op het werk, met de gemeente, met een leverancier, met een zakenpartner, geldt: laat het niet over aan een rechter. Want het is nooit zeker dat de rechter u geeft waarop u had gehoopt of zelfs meende recht te hebben.

Het mooie van mediation is dat u zélf de regie houdt. U hoeft nooit iets te tekenen waar u het niet mee eens bent. En, als u er in een mediation niet uitkomt, kunt u nog steeds de rechter om een uitspraak vragen. Want door mee te doen aan een mediation verspeelt u geen rechten.

Vanuit juridisch standpunt bekeken is mediation risicoloos, vanuit menselijk standpunt bekeken, biedt mediation een kans, een kans op een gelukkiger toekomst. Een daarvoor zet ik mij graag in, samen met u!

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding. Daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.”

Steven de Winter | Rechtbankmediator | MfN-registermediator | oprichter (in2011) van Mediation Regio Noord

Stacks Image 12280

Plek nóg dichterbij

Het is altijd mogelijk om, als de dichtstbijzijnde mediationlocatie toch te ver weg is voor u (bijvoorbeeld als u op een Waddeneiland woont), een mediationruimte dichterbij te vinden.

Of supersnel via Zoom

En via Zoom kunt u altijd, waar u zich ook bevindt, direct met ons in gesprek.
Stacks Image 777
Wij spreken (en verstaan) Frysk, Nederlands, Frans, Engels en Duits. Voor (bijna) alle andere talen is een tolk en/of beëdigd vertaler beschikbaar.

WAT MEDIATION WEL IS EN NIET IS

Mediation is een proces, onder leiding van een of twee professionele mediators, waarin de deelnemers vanuit een conflictsituatie worden begeleid naar acceptatie en perspectief.

Acceptatie: het inzicht van betrokkenen dat zij niet in staat zijn het conflict tussen hen zelf op te lossen.
Perspectief: het uitzicht van betrokkenen op een toekomstige situatie waarin het conflict tussen hen hanteerbaar is gemaakt, door afspraken over omgangsvormen.

Mediation is niet, zoals vaak wordt gedacht, alleen maar een proces van geven en nemen, waarbij je "ergens in het midden" uitkomt, bij een compromis. Alsof twee onredelijke standpunten, gedeeld door twee, het redelijke standpunt opleveren. Bijvoorbeeld een mediation over pestgedrag van een collega. Zou het resultaat dan het compromis moeten zijn: voortaan niet meer iedere werkdag pesten, maar alleen nog op dinsdag en donderdag?.

Onze kernwaarden

Voor Mediation Regio Noord gelden in een mediation drie kernwaarden: 1) veiligheid, 2) vertrouwen en 3) vertrouwelijkheid.

Veiligheid

Iedere deelnemer in de mediation moet zich volstrekt veilig voelen, moet niet bang hoeven zijn om wat dan ook te berde te brengen, moet voor zichzelf kunnen opkomen zonder enige vrees. Uw veiligheid staat bij ons voorop.

Vertrouwen

Essentieel is tegelijk dat partijen vertrouwen hebben in de mediator, in zijn onpartijdigheid en zijn professionele bekwaamheid.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid, onze derde kenwaarde. Alles wat in de mediation wordt besproken is in principe geheim. Niets van wat ter tafel komt mag met anderen worden gedeeld, tenzij partijen samen besluiten dat een specifiek benoemde uitzondering op deze regel mogelijk is, bijvoorbeeld met betrekking tot het raadplegen van een adviseur, die dan overigens ook een geheimhoudingsverklaring moet tekenen.

Vertrouwelijkheid heeft ook te maken met veiligheid. Je wilt niet onverhoeds door iemand die niet bij de mediation is betrokken, geconfronteerd worden met wat je in de mediation zou hebben gezegd.

Vertrouwenspersoon

Bij complexe arbeidsconflicten, bijvoorbeeld wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, intimidatie) zien wij graag dat cliënten zich laten bijstaan door een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Tijdens de mediation is de vertrouwenspersoon voor de cliënt, emotioneel vangnet en coach. Bij voorkeur werken wij in zulke zaken, indien mogelijk, met twee mediators (duo-mediation).

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Herstel-mediation / Positieve mediation

Sinds wij in 2011 met Mediation Regio Noord van start gingen, hebben wij, door goed naar onze cliënten te luisteren, steeds meer onze eigen mediationmethode ontwikkeld. Steeds verder weg van het strikt juridische. Steeds meer focus op de mens en intermenselijke relaties. Steeds meer geïnspireerd door de positieve psychologie, ACT, de motiverende en de oplossingsgerichte gespreksvoering. Zo kunnen wij cliënten helpen om voor zichzelf weer een eigen toekomstperspectief te creëren. Wij noemen onze mediation-methode daarom ‘positieve mediation’, waarmee wij direct verwijzen naar de wetenschappelijke onderbouwing van onze methode: de positieve psychologie

Wilt u meer weten over en begrijpen van positieve meduatioin? Ga dan naar onze
positieve mediation-pagina op deze website..
Stacks Image 12207

Korte geschiedenis van de handdruk vanaf 845 v.Chr.

De allereersteeerste afbeelding van een handdruk - hét symbool van mediation - dateert van 845 vóór Christus Bijna drieduizend jaar oud is het reliëf waarvan de foto bovenaan op onze homepage staat. Twee personen die elkaar een hand geven, om hun verbond te bezegelen. Het reliëf staat op een indrukwekkende troonbasis. Wij zien rechts de Assyrische koning Shalmaneser III (858-824 v. Chr.) en links de koning van Babylon, Marduk-zakir-shumi (855 - 819 v. Chr.). Dit reliëf is in 1962 gevonden in de stad Nimrud (in het huidige gouvernement Nineveh, Irak) en is te zien in het Irak Museum in Bagdad. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis? Meer over Shalmaneser III en Marduk-zakir-shumi vindt u op Wikimedia Commons en op Wikipedia.

Vreedzame bedoelingen
De handdruk bestaat in de een of andere vorm al duizenden jaren, maar de oorsprong ervan is niet helemaal duidelijk. Eén populaire theorie is dat het gebaar begon als een manier om vreedzame bedoelingen over te brengen. Door hun lege rechterhand uit te steken, konden vreemden laten zien dat ze geen wapens vasthielden en geen kwade bedoelingen met elkaar hadden. Volgens sommigen was de op-en-neergaande beweging van de handdruk bedoeld om messen of dolken die in een mouw verstopt konden zitten, los te maken. Een andere verklaring is dat de handdruk een symbool van goede trouw was bij het afleggen van een eed of belofte. Als mensen elkaar de hand gaven, lieten ze zien dat hun woord een heilige verbintenis betekende.

"Een overeenkomst kan snel en duidelijk in woorden worden vastgelegd," legde de historicus Walter Burkert ooit uit, "maar wordt alleen bekrachtigd door een ritueel gebaar: open, wapenloze handen die naar elkaar worden uitgestrekt en elkaar vastpakken in een wederzijdse handdruk."

Na de handdruk van Shalmaneser III en Marduk-zakir-shumi, beschreef de Griekse epische dichter Homerus (die leefde van circa 800 v.Chr. tot ca. 750 v.Chr.) de handdrukken verschillende keren in zijn "Ilias" en "Odyssee", meestal in verband met beloften en uitingen van vertrouwen. Het gebaar was ook een terugkerend motief in de Griekse grafkunst van de vierde en vijfde eeuw voor Christus. Op grafstenen werd vaak de overledene afgebeeld die een familielid de hand schudde, als teken van een definitief afscheid of van de eeuwige band tussen de levenden en de doden. In het oude Rome werd de handdruk vaak gebruikt als symbool van vriendschap en loyaliteit. Paren van in elkaar geklemde handen stonden zelfs op Romeinse munten.

Alternatief voor buigen
Hoewel de handdruk in de oude wereld verschillende betekenissen had, is het gebruik ervan als alledaagse begroeting een recenter fenomeen. Sommige historici geloven dat het populair werd door de 17e-eeuwse Quakers, die een eenvoudige handdruk zagen als een meer egalitair alternatief voor buigen of een hoed kantelen. De begroeting werd later gemeengoed en in de jaren 1800 bevatten etiquettehandleidingen vaak richtlijnen voor de juiste handdruktechniek. Zoals vandaag de dag vaak wordt gesuggereerd, moest de Victoriaanse handdruk stevig maar niet overdreven krachtig zijn. Een handleiding uit 1877 adviseerde haar lezers dat "een heer die de hand die hem ter begroeting wordt aangeboden ruw indrukt, of hem te hard schudt, nooit de kans zou moeten krijgen om zijn belediging te herhalen.” Bron: https://www.history.com/news/what-is-the-origin-of-the-handshake)

En nog steeds, ook in deze tijd, bezegelen onze cliënten de goede afloop van hun, soms ook best wel moeizame, mediation met een handdruk. Daarmee bevestigen zij aan elkaar dat zij er samen in geslaagd zijn om goede afspraken te maken over hoe zij voortaan respectvol met elkaar zullen omgaan.

Omwille van de privacy van onze cliënten willen wij geen openbare reviews

Nergens zult u op het internet klantbeoordelingen van Mediation Regio Noord vinden. Anonieme beoordelingen zijn onbetrouwbaar. Maar met een beoordeling waar een naam onder staat, vertelt cliënt tegelijk aan de buitenwereld, dat zij/hij bij de mediator is geweest. Daarmee is meteen ook de privacy in het geding van degene met wie cliënt bij ons was, of van de minderjarige kinderen, die betrokken zijn bij de kwestie waarvoor u bij ons kwam. Juist in de kleine plattelandsgemeenschappen waar wij werken, is het extra belangrijk dat wij zo strikt hechten aan het optimaal beschermen van de privacy van onze cliënten. Daarom hebben wij in de mediationovereenkomst., die cliënten bij aanvang van de mediation tekenen, ook een bepaling opgenomen,, waarin staat dat cliënten geen beoordelingen, positief noch negatief, van de mediator zullen publiceren op het internet of waar dan ook. Vanzelfsprekend doet dit niets af aan het recht van cliënten om een officiële klacht in te dienen, als zij ontevreden zijn over de mediator. Mediation Regio Noord werkt uitsluitend met mediators die staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Onderdeel van dit professioneel kwaliteitsregister is een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht.

Onze visie: conflict & harmonie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Lees verder onder de afbeelding
Stacks Image 11302
Geen kleur kan bestaan zonder tegenoverliggende kleur.

Dat is wat dit aquarel uit 1809 laat zien. Geschilderd door de beroemde Duitse dichter / schrijver / denker Johann Wolfgang von Goethe.

Oranje vraagt om blauw, geel om violet, rood om groen. Zoals alles in het leven voortkomt uit zijn tegendeel. Zo roept het ene gedrag het andere gedrag op.

Net zoals de tegenoverliggende kleuren in Goethes kleurencirkel, zijn ook conflict en harmonie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat inspireert ons mensen te helpen om (beter) samen te werken, of samen tot een oplossing te komen voor een tussen hen gerezen kwestie.

En daarom hebben wij dit aquarel gekozen als beeldmerk van Mediation Regio Noord.
Stacks Image 12008
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1227
Stacks Image 1225