Mediation Regio Noord (sinds 2011) vertrouwd, betrokken en deskundig

Wij helpen u graag.

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een afspraak. Geen wachtlijst.
Praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

CONFLICT? HOUD ZELF DE REGIE, KIES VOOR MEDIATION

Bij een scheiding (kosten vanaf €104,50 p.p.) staan bij ons de belangen en het welbevinden van de kinderen altijd voorop.

Niet alleen voor een scheiding, maar ook als het gaat om een kwestie op het werk, met de gemeente, met een leverancier, met een zakenpartner, geldt: laat het niet over aan een rechter. Want het is nooit zeker dat de rechter u geeft waarop u had gehoopt of zelfs meende recht te hebben.

Het mooie van mediation is dat u zélf de regie houdt. U hoeft nooit iets te tekenen waar u het niet mee eens bent. En, als u er in een mediation niet uitkomt, kunt u nog steeds de rechter om een uitspraak vragen. Want door mee te doen aan een mediation verspeelt u geen rechten.

Vanuit juridisch standpunt bekeken is mediation risicoloos, vanuit menselijk standpunt bekeken, biedt mediation een kans, een kans op een gelukkiger toekomst. Een daarvoor zet ik mij graag in, samen met u!

Onze deskundigheid

Mediation Regio Noord is gespecialiseerd in mediation in

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding. Daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.”

Steven de Winter | Rechtbankmediator | MfN-registermediator | oprichter (in2011) van Mediation Regio Noord

Stacks Image 12280

Plek nóg dichterbij

Het is altijd mogelijk om, als de dichtstbijzijnde mediationlocatie toch te ver weg is voor u (bijvoorbeeld als u op een Waddeneiland woont), een mediationruimte dichterbij te vinden.

Of supersnel via Zoom

En via Zoom kunt u altijd, waar u zich ook bevindt, direct met ons in gesprek.
Stacks Image 777
Wij spreken (en verstaan) Frysk, Nederlands, Frans, Engels en Duits. Voor (bijna) alle andere talen is een tolk en/of beëdigd vertaler beschikbaar.

Onze kernwaarden

Voor Mediation Regio Noord gelden in een mediation drie kernwaarden: 1) veiligheid, 2) vertrouwen en 3) vertrouwelijkheid.

Veiligheid

Iedere deelnemer in de mediation moet zich volstrekt veilig voelen, moet niet bang hoeven zijn om wat dan ook te berde te brengen, moet voor zichzelf kunnen opkomen zonder enige vrees. Uw veiligheid staat bij ons voorop.

Vertrouwen

Essentieel is tegelijk dat partijen vertrouwen hebben in de mediator, in zijn onpartijdigheid en zijn professionele bekwaamheid.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid, onze derde kenwaarde. Alles wat in de mediation wordt besproken is in principe geheim. Niets van wat ter tafel komt mag met anderen worden gedeeld, tenzij partijen samen besluiten dat een specifiek benoemde uitzondering op deze regel mogelijk is, bijvoorbeeld met betrekking tot het raadplegen van een adviseur, die dan overigens ook een geheimhoudingsverklaring moet tekenen.

Vertrouwelijkheid heeft ook te maken met veiligheid. Je wilt niet onverhoeds door iemand die niet bij de mediation is betrokken, geconfronteerd worden met wat je in de mediation zou hebben gezegd.

Vertrouwenspersoon

Bij complexe arbeidsconflicten, bijvoorbeeld wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, intimidatie) zien wij graag dat cliënten zich laten bijstaan door een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Tijdens de mediation is de vertrouwenspersoon voor de cliënt, emotioneel vangnet en coach. Bij voorkeur werken wij in zulke zaken, indien mogelijk, met twee mediators (duo-mediation).

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Onze methode

De meeste cliënten willen alleen maar dat onze aanpak werkt. Maar sommigen willen ook weten waarom onze aanpak werkt. Voor deze laatste groep het volgende: Mediation Regio Noord is de grondlegger van een nieuwe mediation-methode, de ‘Positieve Mediation’, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie. Lees verder op onze positieve mediation-pagina.
Stacks Image 12207

Korte geschiedenis van de handdruk vanaf 845 v.Chr.

Bijna drieduizend jaar oud is het reliëf waarvan de foto bovenaan op onze homepage staat. Dit is allereersteeerste afbeelding van een handdruk - hét symbool van mediation . Het reliëf dateert van 845 vóór Christus Twee personen die elkaar een hand geven, om hun verbond te bezegelen. Het reliëf staat op een indrukwekkende troonbasis, in 1962 gevonden in de stad Nimrud (in het huidige gouvernement Nineveh, Irak) en nu te zien in het Irak Museum in Bagdad. Rechts de Assyrische koning Shalmaneser III (858-824 v. Chr.) en links de koning van Babylon, Marduk-zakir-shumi (855 - 819 v. Chr.).

Vreedzame bedoelingen
De oorsprong van de handdruk is niet helemaal duidelijk. Eén populaire theorie is dat het gebaar begon als een manier om vreedzame bedoelingen over te brengen. Door hun lege rechterhand uit te steken, konden vreemden laten zien dat ze geen wapens vasthielden en geen kwade bedoelingen met elkaar hadden. Volgens sommigen was de op-en-neergaande beweging van de handdruk bedoeld om messen of dolken die in een mouw verstopt konden zitten, los te maken. Een andere verklaring is dat de handdruk een symbool van goede trouw was bij het afleggen van een eed of belofte. Als mensen elkaar de hand gaven, lieten ze zien dat hun woord een heilige verbintenis betekende.

En nog steeds, ook in deze tijd, bezegelen onze cliënten de goede afloop van hun, soms ook best wel moeizame, mediation met een handdruk. Daarmee bevestigen zij aan elkaar dat zij er samen in geslaagd zijn om goede afspraken te maken over hoe zij voortaan respectvol met elkaar zullen omgaan.

Omwille van de privacy van onze cliënten willen wij geen openbare reviews

Nergens zult u op het internet klantbeoordelingen van Mediation Regio Noord vinden. Anonieme beoordelingen zijn onbetrouwbaar. Maar met een beoordeling waar een naam onder staat, vertelt cliënt tegelijk aan de buitenwereld, dat zij/hij bij de mediator is geweest. Daarmee is meteen ook de privacy in het geding van degene met wie cliënt bij ons was, of van de minderjarige kinderen, die betrokken zijn bij de kwestie waarvoor u bij ons kwam. Juist in de kleine plattelandsgemeenschappen waar wij werken, is het extra belangrijk dat wij zo strikt hechten aan het optimaal beschermen van de privacy van onze cliënten. Daarom verzoeken wij onze cliënten dringend om geen recensies over ons, noch positief noch negatief, te publiceren op het internet of waar dan ook. Vanzelfsprekend doet dit niets af aan het recht van cliënten om, als zij ontevreden zijn, een officiële klacht in te dienen bij de Tuchtcommissie van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Onze visie: conflict & harmonie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Lees verder onder de afbeelding
Stacks Image 11302
Geen kleur kan bestaan zonder tegenoverliggende kleur.

Dat is wat dit aquarel uit 1809 laat zien. Geschilderd door de beroemde Duitse dichter / schrijver / denker Johann Wolfgang von Goethe.

Oranje vraagt om blauw, geel om violet, rood om groen. Zoals alles in het leven voortkomt uit zijn tegendeel. Zo roept het ene gedrag het andere gedrag op.

Net zoals de tegenoverliggende kleuren in Goethes kleurencirkel, zijn ook conflict en harmonie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dat inspireert ons mensen te helpen om (beter) samen te werken, of samen tot een oplossing te komen voor een tussen hen gerezen kwestie.

En daarom hebben wij dit aquarel gekozen als beeldmerk van Mediation Regio Noord.
Stacks Image 12008
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1227
Stacks Image 1225