Van mist naar zicht naar inzicht naar uitzicht

Nadere uitleg voor mediators en verwijzers en cliënten die meer willen weten over onze werkwijze

Positieve Mediation

"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding, daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.
Steven de Winter | rechtbankmediator | MfN-registermediator | oprichter (in 2011) van Mediation Regio Noord
Positieve mediation is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie. De positieve psychologie is een tak binnen de psychologie, die zich bezig houdt met het begrijpen en bevorderen van optimaal functioneren (welbevinden) van de mens. Kernwaarde: de mogelijkheden van de mens moeten leidend zijn, en niet de beperkingen.

Hertaald naar mediation:
Kernwaarde: de
mogelijkheden die betrokkenen in een mediation voor zichzelf zien, hun persoonlijk perspectief, hun hoop. moeten leidend zijn, en niet hun beperkingen, zoals de vermeende oorzaken van het conflict, hun frustraties uit het verleden.

Martin Seligman, grondlegger van de Positieve Psychologie: "Wij maken van mensen met psychische problemen een slachtoffer. Alsof er een ton bakstenen op hen was gevallen, maar vergaten dat mensen ook eigen keuzes kunnen maken, hun wilskracht, hun karakter etc. Bovendien waren we alleen maar bezig om mensen minder ongelukkig te maken en we ontwikkelden geen methodes om hen echt gelukkig te maken."

Hertaald naar mediation:
Wij mediators maken van mensen met relationele problemen (thuis of op het werk) slachtoffers. Alsof er een ton bakstenen op hen was gevallen. Maar we vergaten, in onze traditionele mediationmethode (van: “scheid de mensen van het probleem, speel de bal, niet de man”), dat mensen ook eigen keuzes kunnen maken, hun wilskracht, hun karakter etc. Bovendien zijn we daardoor alleen maar bezig om mensen minder ongelukkig te maken en we ontwikkelden geen methodes om hen echt gelukkig te maken.

Want er is méér dan alleen maar een oplossing van een kwestie. Namelijk: perspectief!

Wat, als wij mediators cliënten kunnen helpen een persoonlijk perspectief te creëren en dat onderdeel te laten zijn van “de oplossing”?

Een persoonlijk perspectief is verlangen, is hoop, is het gewenste uitzicht/vergezicht/toekomstbeeld dat iemand zichzelf wenst, op grond van wat voor hem/haar écht belangrijk is, door invulling te geven aan zijn/haar waarden. Dat is hoop!. Hoop op een gelukkiger leven, hoop die je door je eigen toegewijd gedrag in vervulling kunt laten gaan.

Door het persoonlijk perspectief van betrokkenen onderdeel van de oplossing van het conflict te laten zijn, wordt een oplossing duurzaam, gaat de oplossing over meer dan alleen maar symptoombestrijding.
Gelijkwaardigheid van de deelnemers is een voorwaarde voor een goede mediation. Helaas zijn er altijd wel “machtsverschillen” tussen betrokkenen, die de beoogde gelijkwaardigheid tussen hen ernstig in de weg staan. Machtsverschillen, bijvoorbeeld: de een is intelligenter dan de ander, verbaal begaafder, meer op de hoogte van een bepaald onderwerp, kan beter omgaan met emoties, is hoger opgeleid, heeft een hoger inkomen etcetera. Als het om een arbeidsconflict gaat, is er vaak ook nog een hiërarchisch onderscheid, bijvoorbeeld: teamleider-medewerker, specialist-verpleegkundige, directeur-secretaresse.

Daarom spreekt de mediator, die volgens de positieve mediation-methode werkt, altijd eerst met elk van beide betrokkenen afzonderlijk. Meestal twee keer. Zodat betrokkenen veilig, ongehinderd door het machtsverschil met de ander, vrijuit hun verhaal kunnen vertellen. In die twee gesprekken helpt de mediator betrokkenen om voor zichzelf weer een perspectief te creëren of te hervinden, weer hoop te hebben op een gelukkiger leven in de toekomst. Dit nieuwe uitzicht (vergezicht) zet betrokkene weer in haar/zijn kracht, sterk genoeg om het gesprek met de ander op voet van gelijkwaardigheid te kunnen voeren.

Weten wat je wilt, weten waarom je iets doet, maakt een mens sterker. Dit proces, waardoor je steviger in je schoenen komt te staan, wordt ook wel empowerment genoemd. Het maakt je psychologisch flexibeler, waardoor de bereidheid om later in de gezamenlijke sessies tot een oplossing te komen, groter wordt. In de mediation gaat het nu over ieders persoonlijke perspectief. Machtsverschillen zijn dan niet meer zo relevant,

Ouderschapsplan in de vorm van een brief van de scheidende ouders aan hun kinderen

Een goed voorbeeld van wat ouders-in-scheiding, ondanks de heftigheid van de situatie, maar dankzij voor hen hoopgevende afzonderlijke intake-gesprekken, toch sámen tot stand weten te brengen, is een Ouderschapsplan in de vorm van een brief van de scheidende ouders aan hun kinderen. Vorm en inhoud benadrukken het welbevinden van de kinderen, maar óók het perspectief van de ouders. Zo motiveren ouders zichzelf én elkaar om na de scheiding goede ouders te blijven. Rechters hebben ons in een mail laten weten "enthousiast" te zijn over deze methode.

Voor meer over positieve mediation, ga naar de website positievemediation.nl

Stacks Image 12253
Hoe begeleid je als mediator cliënten van mist naar zicht naar inzicht naar uitzicht?

TRAINING POSITIEVE MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDING

Deze training voor mediators wordt door de MfN beloond met 6 PE-punten. Zie onze trainingsagenda voor meer informatie.
Stacks Image 12250