Wie gaat scheiden moet zich een weg banen door een nagenoeg ondoordingbare jungle van emoties, regels, rekensommen, voorschriften en documenten. Om gek van te worden. Maar gelukkig kennen wij het pad door dit oerwoud als onze broekzak. Laat daarom Mediation Regio Noord uw gids zijn bij uw scheiding.

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een afspraak. Geen wachtlijst. Praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen.


WIJ PRATEN ALTIJD EERST MET ELK VAN BEIDE OUDERS APART, ZO VAAK EN ZO LANG ALS NODIG IS

De standaard-regel in mediation is dat de mediator, al direct vanaf de start van de mediation, het gesprek met betrokkenen sámen voert. Maar steeds weer merkten wij, dat veel scheidende ouders er helemaal niks voor voelen, om samen met hun toekomstige ex aan tafel te gaan voor een goed gesprek. Logisch, vinden wij, als je middenin het verdriet, de woede en de frustratie zit van het einde van je liefdesrelatie. Daarom geldt bij ons de regel dat wij in principe altijd eerst elk van beide ouders afzonderlijk willen horen en spreken. Zo vaak en zo lang als nodig is.

Bij ons staan de belangen en het welbevinden van de kinderen altijd voorop

.
Wij helpen scheidende ouders
  • om ook na de scheiding goede ouders te blijven
  • met een ouderschapsplan als brief aan de kinderen
  • met het maken van goede financiële afspraken
  • om weer zicht te krijgen op een gelukkiger leven voor hen en hun kinderen

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding, daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.
Steven de Winter | rechtbankmediator, MfN-registermediator, oprichter (in 2011) van Mediation Regio Noord
Meer weten? Dit is ons verhaal
Hoe je kunt scheiden staat in de wet (art. 1:154 BW). Maar ouders die gaan scheiden hebben wel wat anders aan hun hoofd dan juridisch gedoe. Zij zijn vooral heel erg verdrietig, wanhopig, woedend.

Wij beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat ouders zelf kunnen vaststellen of zij voldoende vertrouwen hebben in de onpartijdig en de professionele bekwaamheid van de mediator. Alleen als
beide ouders dat vertrouwen hebben, kan de mediator effectief helpen om de ouders door deze traumatische periode in hun leven te leiden, met goede afspraken over en met de kinderen en over alle financiële kwesties die in deze situatie nu eenmaal ook deugdelijk geregeld moeten worden.

Maar:
voor de kinderen zijn wij, als betrokken mediators, altijd uitgesproken partijdig!

Ook na de scheiding goede ouders blijven

In 2011 is Mediation Regio Noord van start gegaan. Door altijd goed naar ouders te luisteren en ze na de mediation niet onmiddellijk uit het oog te verliezen, hebben we inmiddels een unieke eigen methode ontwikkeld voor mediation, waarbij wij ons hebben laten inspireren door de positieve psychologie. De positieve psychologie houdt zich bezig met het begrijpen en bevorderen van optimaal functioneren van mensen.

In onze mediations staat dan ook het welbevinden van de ouders en het floreren van hun kinderen centraal. Daarom noemen wij onze methode:
positieve mediation. Onze aanpak helpt ouders om ook na hun scheiding goede ouders te blijven en een liefdevolle band met hun kinderen te behouden. Daar zetten wij ons voor in.

Rechters hebben ons laten weten dat zij “enthousiast” zijn over hoe wij dat doen. Rechters kunnen het weten, want zij beoordelen de documenten die wij met onze cliënten hebben opgesteld.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

HOE HELPEN WIJ?

Ouderschaps-plan als brief aan de kinderen

Rechters zijn met name enthousiast over de wijze waarop wij met scheidende ouders een ouderschapsplan maken. Het is een ouderschapsplan in de vorm van een brief van de ouders aan hun kinderen.

In de brief vertellen de ouders hoe zij na hun scheiding zullen omgaan met hun kinderen, maar ook met elkaar. Door deze brief, laten de ouders hun kinderen zien hoeveel respect en waardering en liefde zij voor hen hebben. Het wordt een eerlijke en mooie brief, waar je als ouder best trots op mag zijn.

De brief wordt opgenomen in het vonnis van de rechtbank waarin de scheiding tussen de ouders wordt uitgesproken. Zo is de brief tegelijk een rechtsgeldige overeenkomst tussen ouders en kinderen!

Goede afspraken over de kinderen blijken een positief effect te hebben op het verdere verloop van de mediation en helpen zo, om samen ook goede afspraken te maken over alle
financiële zaken, die bij een scheiding geregeld moeten worden, afspraken over de alimentatie, de boedelscheiding, het huis enzovoorts. Cliënten kunnen daarbij vertrouwen op onze deskundige ondersteuning.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakings gesprek.

WAT IS HET GEHEIM VAN ONZE METHODE?

Hoop op een gelukkiger toekomst

Voor een juridisch gevecht moet je niet bij ons zijn. De verliezers van een juridisch gevecht zijn immers altijd weer de kinderen. En het juridische gevecht gaat eraan voorbij dat de liefdesrelatie dan wel mag zijn verbroken, maar dat de ouderrelatie en de ouder-kind-relaties echt onverbreekbaar zijn (zie de tekening hieronder).

Vanzelfsprekend beschikken wij ruimschoots over de relevante juridische kennis om het hele proces in goede banen te leiden. Maar voor onze methode (onze omgang met onze cliënten) hebben wij ons, zoals gezegd, vooral laten inspireren door de positieve psychologie.

Onze
positieve scheidingsmediation is gebaseerd op 3 pijlers. Pijlers die onze cliënten zélf (uiteraard met hulp van de mediator) oprichten:
1. Acceptatie en bereidheid: Minder aandacht geven aan frustraties en teleurstellingen uit het relatie-verleden, aan het zinloze gevecht met vervelende emoties, gedachten en lichamelijke sensaties, bereidheid te accepteren dat de situatie is zoals zij is, dat dit hoort bij het leven, dat je je daarover niet schuldig hoeft te voelen.
2. Waarden: Meer aandacht voor de toekomst. Wat vind je echt belangrijk in dit leven? Door welke waarden laat je je leiden? Zo creëer je weer hoop voor jezelf en voor je kinderen.
3. Toegewijd gedrag: Het gedrag waarmee je invulling gaat geven aan jouw waarden, waarmee je de weg inslaat naar de doelen die je wilt bereiken. Zo herpak je de regie over je leven.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wij beschikken over praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen

Stacks Image 26690

Scheiden is geen schande

Het overkomt 4 van de 10 gehuwden.
Laat je als ouders ook niet bang maken: scheiden hoeft kinderen niet te schaden
(
lees mijn artikel hierover in NRC Handelsblad).

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87
voor een afspraak. Geen wachtlijst.

Wij beschikken over
praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen.


ALIMENTATIE: GEEN REKENSOM MAAR UITKOMST VAN GOED OVERLEG

In de mediation besteden wij veel tijd aan het in gezamenlijk overleg maken van de alimentatieberekening. Dat je als ouder voor je kinderen moet zorgen, staat in de wet. Maar ook zonder wet, vinden de meeste ouders dat vanzelfsprekend. Zorg voor de kinderen kost geld en na de scheiding worden deze zorgkosten eerlijk verdeeld tussen beide ouders. Dat is kinderalimentatie. Ouders hoeven die kinderalimentatie niet zelf te berekenen, dat doen wij (met behulp van een computer).

De uitkomsten van een alimentatieberekening zijn niet bindend behalve als je dit aan de rechter overlaat). Ouders hebben namelijk het recht om daarvan af te wijken. Maar je mag niet afspreken dat er helemaal geen kinderalimentatie wordt betaald of ontvangen.

Alimentatie-afspraken zijn veel meer dan de uitkomst van een rekensom. Alimentatie-afspraken komen tot stand in goed onderling overleg, onder leiding van een
ervaren mediator.

Partneralimentatie

Partneralimentatie blijkt, anders dan kinderalimentatie, altijd weer een heikel thema. De achterliggende gedachte is, dat het niet zo kan zijn, dat één van de ouders na de scheiding zonder middelen van bestaan komt te zitten. En bijstand krijg je pas van de gemeente, als de gemeente zich ervan heeft kunnen overtuigen dat de alimentatieplichtige ex-partner geen draagkracht heeft om partneralimentatie te kunnen betalen.

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie ook geen geregistreerd partnerschap, dan is er so wie so geen sprake van partneralimentatie.

Intussen zijn de regels voor partneralimentatie sinds enkele jaren veranderd en hoeft partneralimentatie nog maar over een veel kortere periode betaald te worden, dan vroeger. Nu steeds vaker beide ouders een inkomen hebben, zien wij in onze praktijk steeds vaker echtscheidingsconvenanten waarin wordt afgesproken dat er geen partneralimentatie betaald zal worden.

Boedelscheiding etcetera

Bij de financiële afwikkeling hoort natuurlijk ook de boedelscheiding en samen afspraken maken over wat er met de koopwoning moet gebeuren. Ook de verdeling van de tijdens het huwelijk door elk van beide ouders opgebouwde pensioenen moet geregeld worden. Onder leiding van de mediator worden diverse opties uitgelegd en besproken (zoals verevening, conversie, afzien of afkopen van de aanspraken op het door de ander opgebouwde pensioen).

Misschien zijn er lijfrenten waarover afspraken gemaakt moeten worden, of hebben de ouders samen een bedrijf, of allebei, of heeft één van beiden een eigen bedrijf?

Er komt heel veel kijken bij het verdelen van de de huwelijksgemeenschap, ook als u onder voorwaarden bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. Veel conflicten na de scheiding ontstaan met name over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarom is het van het grootste belang dat deze verdeling tijdig en nauwgezet geschiedt onder de deskundige leiding ven de mediator.

1e gesprek gratis en vrijblijvend

Mail of bel: 085 86 400 87
voor een afspraak. Geen wachtlijst.

Wij beschikken over
praktijkruimten voor mediation in Fryslân, kop van Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

SCHEIDEN VANAF €104,50 p.p. alle kosten inbegrepen.


Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1487
Stacks Image 1490