Ruzie

MEDIATOR KAN BIJ UIT DE HAND GELOPEN PERSOONLIJKE RUZIE HELPEN HET TIJ TE KEREN

Voorbeeld Marktplaats
U heeft iets gekocht en het gekochte beantwoordt niet aan uw verwachtingen, maar de verkopende particulier zegt: “gekocht is gekocht” en lijkt verder nergens toe bereid. Dan kan mediation helpen. Mediation kost aanzienlijk minder dan een gerechtelijke procedure en de kwestie is ook nog eens snel opgelost, in elk geval heel erg veel sneller dan wanneer u moet wachten op een vonnis van de rechter.

Geëscaleerd conflict in de buurt
Bij ruzies tussen particulieren denken de meeste mensen meteen aan burenruzies, ruzies over overlast. Gaat het om een geëscaleerd conflict in de buurt, dan moeten de vrijwilligers van buurtbemiddeling het vaak toch laten afweten. De hulp inroepen van een ervaren, door de wol geverfde MfN-registermediator kan dan alsnog soelaas bieden.

Café-ruzie
Bijvoorbeeld: u heeft bij een uit de hand gelopen café-ruzie klappen opgelopen (en misschien zelf ook een enkele klap uitgedeeld). Aangifte doen kan, maar leidt in zulke gevallen niet direct tot een strafvervolging. Maar misschien wil geen van de betrokken personen aangifte doen. Daar kunnen heel veel redenen voor zijn. Intussen blijven de twee die het met elkaar aan de stok kregen elkaar tegenkomen.

Mediation kan in zulke kwesties erg effectief blijken, zo zeer zelfs dat het heel goed mogelijk is dat beide vechtersbazen naderhand weer gewoon samen een biertje kunnen drinken in de kroeg.


Belediging / smaad
Het hoeft natuurlijk niet altijd om fysiek geweld te gaan. Je kunt bijvoorbeeld ook ernstig gekwetst (beledigd) worden door een ingezonden brief in de krant. Of iemand heeft hele akelige dingen over u gepubliceerd op Facebook.

Ook dan is de beste manier om een conflict tussen u en een ander op te lossen: in gesprek gaan met elkaar, onder leiding van een ervaren mediator
.
Altijd een mediationpraktijk bij u in de buurt.
Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 16
Stacks Image 19