Stacks Image 18597

Steven de Winter
MfN-registermediator
Rechtbank-mediator bij de Rechtbank Noord-Nederland

Jarenlang heb ik als journalist en tv-programmamaker de wereld rondgereisd om verhalen te schrijven en documentaires te maken over conflicten tussen mensen. En toen kwam de zogenaamde pensioengerechtigde leeftijd. Een goed moment het roer radicaal om te gooien, in plaats van óver mensen en hun problemen te berichten, wilde ik voortaan mét mensen samen hun problemen, kwesties en conflicten helpen oplossen. Mediation! Mensen die mij als persoon en in mijn werk hebben meegemaakt noemen mij ‘betrokken’, ‘empathisch’, maar ook ‘deskundig’. Dat is natuurlijk goed om te horen. Maar ik wilde (en wil) méér. Mensen alleen maar helpen hun probleem op te lossen, vind ik niet genoeg. Er is ook een fase ná de scheiding, ná het arbeidsconflict: weer zin in de toekomst krijgen, een perspectief hebben, hoop op een gelukkiger leven. Daarvoor zet ik mij in. Dat is wat je van mij mag verwachten als cliënt van Mediation Regio Noord.

Lang geleden heb ik in Groningen rechten gestudeerd. Vlak voor mijn afstuderen ben ik als journalist en tv-programmamaker de wijde wereld ingetrokken Zo heb ik conflicten in alle soorten (sociaal, economisch, politiek) en in alle fasen van heftigheid meegemaakt en geanalyseerd. En nu help ik als mediator partijen om samen hun conflict te beslechten! Zo maak ik de cirkel van mijn bewogen professionele bestaan rond.

Elke dag opnieuw ervaar ik hoeveel belangrijker mijn levenservaring is dan alle diploma's die ik heb gehaald. Als mediator moet ik, net als in mijn eerdere leven als journalist, vertrouwen geven èn verdienen, moet ik - ongeacht de culturele achtergrond of sociale status van de mensen met wie ik om tafel zit - alle veiligheid bieden die iemand nodig heeft om zijn of haar verhaal aan mij te willen toevertrouwen.

Altijd op zoek naar de mens in het conflict, naar de relaties tussen mensen, los van het juridische kader. Zo is ook mijn belangstelling voor de psychologie en met name voor de positieve psychologie ontstaan en heb ik de positieve mediation-methode ontwikkeld. Want zónder perspectief wordt alles zinloos. Is er eenmaal perspectief dat komt meteen ook de oplossing van een conflict in beeld. Toegewijd handelen vanuit jouw persoonlijke perspectief is krachtiger dan welk juridisch argument ook om je te motiveren mee te werken aan de oplossing van een conflict.

Toch nog even iets over mijn diploma’s.

Na de opleiding algemene mediation en conflictmanagement heb ik mij verder gespecialiseerd in:
  • narratieve mediation (een effectieve methodiek in zakelijke conflicten en bij samenwerkings-problemen in teams)
  • transformatieve mediation (kan zinvolle methodiek zijn bij zeer emotionele conflicten)
  • Appreciative Inquiry (leidt vaak tot verrassende en daardoor conflict oplossende inzichten bij conflicten tussen burgers en bestuur)
  • familiemediation (personen- en familierecht)
  • mediation in conflicten tussen overheid en burger (bestuursrecht)
  • mediation in strafzaken (strafrecht: dader-slachtoffer)
  • mediation bij ongewenste omgangsvormen (herstelmediation)
  • Positieve mediation (het vervolg op herstelmediation)

LEES het interview in het Sneeker Nieuwsblad van 14 april 2011, toen ik vol verwachtingen begon met mijn mediationpraktijk, verwachtingen, die meer dan ik toen dacht, zijn uitgekomen! "Ik heb meér dan twintig jaar lang over de hele wereld gereisd, eerst voor de krant later voor de tv. Overal heb ik met mensen om tafel gezeten, wit, zwart, geel, bruin, met en zonder hoofddoek. Kennelijk heb ik talent om mensen op hun gemak te stellen, om hun vertrouwen te winnen, om op de een of andere manier te laten merken dat ik het niet voor mezelf doe, maar dat ik oprecht in hun verhaal geïnteresseerd ben.”
Stacks Image 2081
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1755
Stacks Image 1758