Hoe help je cliënten om zichzelf te bevrijden
uit de
mist op weg naar zicht naar inzicht naar uitzicht?

Voor mediators:

TRAINING POSITIEVE MEDIATION

Agenda 2024


19 APRIL -

Dag training positieve mediation bij echtscheidingen in de Stayokay, middenin het bos, bij Soest. Inclusief vegetarische lunch, kost deze dag training, van 10 tot 17 uur, €300 (inclusief btw). De MfN beloont deze training met 6 PE-punten. Aanmelding per mail naar: training@positievemediation.nl , onder vermelding van: ‘Soest 19-04-2024’.

25 APRIL -

Dag training positieve mediation bij echtscheidingen, aan boord van het duurzaam varend vergaderschip “De Vooruitgang” in Akkrum, Friesland (tussen Heerenveen en Leeuwarden). Inclusief een heerlijke vegetarische lunch, kost training, van 10 tot 17 uur, €300 (inclusief btw). De MfN beloont deze dag training met 6 PE-punten. Aanmelding per mail naar: training@positievemediation.nl onder vermelding van: ‘Akkrum 25-04-2024’.

Toelichting

Beste collega mediator,

Hoe maken wij “de oplossing”, die cliënten onder onze leiding bereiken, duurzamer? Hoe kunnen wij, zonder de therapeut uit te hangen, onze cliënten helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná hun scheiding? Wat, als we cliënten kunnen verleiden hun persoonlijk perspectief onderdeel te laten zijn van “de oplossing”?

Geïnspireerd door wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie (motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering, ACT) ben ik hiermee een aantal jaren geleden, na veel studie, begeleid door ACT-psychologen en kritische collega-mediators, aan de slag gegaan, eerst in arbeidsmediation, later in echtscheidingsmediation. En? Het werkt!

Daarom deze
TRAINING POSITIEVE MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDINGEN. LEER hoe je jouw cliënten kunt helpen om zichzelf te bevrijden uit de MIST naar ZICHT naar INZICHT naar UITZICHT.
POSITIEVE MEDIATION is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie. Kernwaarde: de mogelijkheden van de mens moeten leidend zijn, en niet de beperkingen. De positieve psychologie is een tak binnen de psychologie, die zich bezig houdt met het begrijpen en bevorderen van optimaal functioneren (welbevinden) van de mens.

POSITIEVE MEDIATION streeft naar méér dan een compromis. In de positieve mediation noemen we een mediation geslaagd als partijen samen tot een overeenkomst komen, waarin zij elkaar de ruimte durven gunnen om te floreren.

DOEL VAN DE TRAINING:
mediators vertrouwd maken met de positieve mediation-methode en hen daardoor meer handelingsperspectief bieden bij mediaton in complexe scheidingen, waarbij de emoties hoog oplopen, betrokkenen vaak vluchten in weerstand en waarbij machtsverschillen tussen betrokkenen het proces bemoeilijken.


Een goed
VOORBEELD van wat ouders-in-scheiding, ondanks alle verdriet, woede, en frustratie van het moment, met behulp van positieve mediation, toch sámen tot stand weten te brengen, is een Ouderschapsplan in de vorm van een brief van de scheidende ouders aan hun kinderen. Vorm en inhoud benadrukken het welbevinden van de kinderen, maar óók het perspectief van de ouders. Dat helpt ouders om ook na hun scheiding goede ouders te blijven, wat toch de wens is van (bijna) alle ouders-in-scheiding. Rechters hebben ons laten weten dat ze “enthousiast” zijn over deze aanpak.

DE TRAINER is Steven de Winter, in 2011 oprichter van Mediation Regio Noord.

Hier vind je meer info meer over positieve mediation.