Hoe help je cliënten om zichzelf te bevrijden
uit de
mist op weg naar zicht naar inzicht naar uitzicht?

Voor mediators:

TRAINING POSITIEVE MEDIATION

Agenda 2024


19 APRIL - SOEST

Dag training positieve mediation bij echtscheidingen in de Stayokay, middenin het bos, bij Soest. Inclusief vegetarische lunch, kost deze dag training, van 10 tot 17 uur, €300 (inclusief btw). De MfN beloont deze training met 6 PE-punten. Aanmelding per mail naar: training@positievemediation.nl , onder vermelding van: ‘Soest 19-04-2024’.

25 APRIL - AKKRUM

Dag training positieve mediation bij echtscheidingen, aan boord van het duurzaam varend vergaderschip “De Vooruitgang” in Akkrum, Friesland (tussen Heerenveen en Leeuwarden). Inclusief een heerlijke vegetarische lunch, kost training, van 10 tot 17 uur, €300 (inclusief btw). De MfN beloont deze dag training met 6 PE-punten. Aanmelding per mail naar: training@positievemediation.nl onder vermelding van: ‘Akkrum 25-04-2024’.

Toelichting

Beste collega mediator,

Hoe maken wij “de oplossing”, die cliënten onder onze leiding bereiken, duurzamer? Hoe kunnen wij, zonder de therapeut uit te hangen, onze cliënten helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná hun scheiding? Wat, als we cliënten kunnen verleiden hun persoonlijk perspectief onderdeel te laten zijn van “de oplossing”?

Geïnspireerd door wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie (motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering, ACT) ben ik hiermee een aantal jaren geleden, na veel studie, begeleid door ACT-psychologen en kritische collega-mediators, aan de slag gegaan, eerst in arbeidsmediation, later in echtscheidingsmediation. En? Het werkt!

Daarom deze
TRAINING POSITIEVE MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDINGEN. LEER hoe je jouw cliënten kunt helpen om zichzelf te bevrijden uit de MIST naar ZICHT naar INZICHT naar UITZICHT.
POSITIEVE MEDIATION is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie.

Wat is positieve mediation? En wat voegt positieve mediation toe aan ons mooie vak? Kijk op de positieve-mediation-pagina.

POSITIEVE MEDIATION streeft naar méér dan een compromis. In de positieve mediation noemen we een mediation geslaagd als partijen samen tot een overeenkomst komen, waarin zij elkaar de ruimte durven gunnen om te floreren.

DOEL VAN DE TRAINING:
mediators vertrouwd maken met de positieve mediation-methode en hen daardoor meer handelingsperspectief bieden bij mediaton in complexe scheidingen, waarbij de emoties hoog oplopen, betrokkenen vaak vluchten in weerstand en waarbij machtsverschillen tussen betrokkenen het proces bemoeilijken.


Concreet voorbeeld van positieve mediation in de praktijk: het
ouderschapsplan als hoopvolle brief over de toekomst, een brief van de scheidende ouders aan de kinderen. Zo motiveren ouders zichzelf én elkaar om na de scheiding goede ouders te blijven. Rechters hebben ons in een mail laten weten "enthousiast" te zijn over deze methode

Positieve mediation is erop gericht cliënten effectief te helpen om zichzelf te bevrijden uit de MIST op weg naar ZICHT naar INZICHT naar UITZICHT. Uitzicht = perspectief = hoop. Doel: het persoonlijk perspectief van betrokkenen (hoop) onderdeel te laten zijn van de oplossing. Juridische geformuleerd: een oplossing van een conflict, zónder het bestanddeel ‘persoonlijk-perspectief-van-betrokkenen’, is geen oplossing. Het bestanddeel persoonlijk perspectief genereert de intrinsieke motivatie van betrokkenen om zich duurzaam aan de gemaakte afspraken te houden, omdat het (naar de overtuiging van betrokkenen zelf!) de noodzakelijke stap (het
commitment) is op weg naar een gelukkiger leven Dát is de essentie van positieve mediation.

Definitie: Positieve mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij betrokkenen, onder leiding van een mediator, op basis van ieders persoonlijke waarden, op zoek gaan naar een oplossing die optimaal recht doet aan het welbevinden van alle betrokkenen.
De mediator ziet erop toe dat betrokkenen elkaar de ruimte durven gunnen om te floreren.

Inclusief vegetarische lunch, kost deze dag training, van 10 tot 17 uur, €300 (inclusief btw). De MfN beloont deze training met 6 PE-punten. Aanmelding per mail naar:
training@positievemediation.nl

Kijk ook op de pagina Positieve Mediation.

DE TRAINER is Steven de Winter, in 2011 oprichter van Mediation Regio Noord.
Stacks Image 26