MEDIATIONBLOG OVER: ADVERTENTIE MEDIATION REGIO NOORD GEWEIGERD WANT: SCHILDERIJ VAN BLIJE IN ZEE SPETTERENDE KINDEREN IS KINDERPORNO, OORDEELT INSTAGRAM

Het was even weer wat rustiger bij ons en dus wilden we adverteren op Instagram. De kern van ons verhaal is dat de inzet van een scheidingsmediation moet zijn dat de ouders na de scheiding goede ouders blijven. Wij helpen de kinderen het beste door hun ouders zo goed mogelijk te helpen, vinden wij.
Lees verder...

MEDIATIONBLOG OVER: ZAKELIJK ONDERHANDELEN MET JE TOEKOMSTIGE EX OVER EEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT TERWIJL JE VERLAMD WORDT DOOR WOEDE EN VERDRIET, DAT KAN TOCH NIET?

“De Scheiding” vind ik een van de mooiste schilderijen van de Noorse schilder Edvard Munch. Verscheurd door liefdesverdriet leunt de man tegen een boom, zijn bebloede hand op zijn hart. Of bloedt zijn hart? Zijn geliefde zweeft rechts weg uit zijn wereld. Edvard Munch is DE schilder van de menselijke emotie. Kijk eens naar "De Kus", en de diverse versies van "De Schreeuw" en "Melancholie".Lees verder...

MEDIATIONBLOG OVER: LET OP DAT JE BIJ SCHEIDING NIET MEER DAN ÉÉN RELATIE BEËINDIGT

Het begon ooit met vlinders in je buik. Dit was de partner met wie je samen oud wilde worden. En toen kwam het eerste kind. Als geliefden kregen jullie er meteen drie nieuwe relaties bij. Om te beginnen de ouderrelatie: niet langer meer zomaar leuke dingen doen, of intimiteit beleven wanneer je daar zin in had, afscheid van de spontaniteit, want voortaan gold rust, regelmaat en reinheid. Vervolgens de relaties van elk van beide ouders met het kind. Ouder-kind-relaties vergen inzet en toewijding van beide ouders. Elke avond voorlezen voor het slapengaan, overdag verzorgen en spelen, naar school brengen en van school halen, 10-minutengesprekken, sportvereniging, muziek enzovoort.
Tot het moment dat de liefde voor elkaar het liet afweten.Lees verder...

MEDIATIONBLOG OVER: MEDIATORS KUNNEN MEER DOEN OM OUDERS TE HELPEN OOK NA HUN SCHEIDING GOEDE OUDERS TE BLIJVEN

Hoewel een goede definitie ontbreekt, maakt men zich in de politiek zorgen over het "toenemend aantal" "vechtscheidingen". En omdat allerlei theorieën de ronde doen over schade die kinderen zouden lijden vanwege de scheiding van hun ouders, wordt het aantal scheidingen nauwlettend in de gaten gehouden en wordt, telkens als weer nieuwe getallen worden gepresenteerd, daarbij veelbetekenend zorgelijk gekeken door politici die vinden dat zij "dus" iets moeten, al hebben ze geen idee wat dan.
 
Maar scheiden is niet de oorzaak van schade bij kinderen. Schade bij kinderen kan een gevolg van de scheiding zijn. De oorzaak van schade bij kinderen is
ouderschapstekort.
Lees verder...

MEDIATIONBLOG OVER: In mediation is geen plek voor racisme

Als een cliënt in een mediation een racistische opmerking maakt, vraag ik altijd meteen om daar mee op te houden. Er zijn mediators die er heel anders over denken. In plaats van direct duidelijk te maken dat, bijvoorbeeld, antisemitische opmerkingen niet getolereerd worden, vinden zij dat het in acht nemen van strikte neutraliteit, van de mediator juist vergt dat hij/zij dan zou moeten vragen: "Wat maakt dat u zo'n hekel heeft aan Joden?"Lees verder...