Stacks Image 608
Stacks Image 2081

Steven de Winter
MfN-registermediator
Rechtbank-mediator bij de Rechtbank Noord-Nederland

"Mensen helpen om weer hoop te hebben, weer zin in het leven ná het conflict, ná hun scheiding, daarom ben ik mediator. Omdat er méér is dan alleen maar een oplossing van een kwestie.” Dat is wat u al van mij weet, van wat op de Home staat. Dit is het vervolg daarop.

Lang geleden heb ik in Groningen rechten gestudeerd. Vlak voor mijn afstuderen ben ik als journalist en tv-programmamaker de wijde wereld ingetrokken Zo heb ik conflicten in alle soorten (sociaal, economisch, politiek) en in alle fasen van heftigheid meegemaakt en geanalyseerd. En nu help ik als mediator partijen om samen hun conflict te beslechten! Zo maak ik de cirkel van mijn bewogen professionele bestaan rond.

Elke dag opnieuw ervaar ik hoeveel belangrijker mijn levenservaring is dan alle diploma's die ik heb gehaald. Als mediator moet ik, net als in mijn eerdere leven als journalist, vertrouwen geven èn verdienen, moet ik - ongeacht de culturele achtergrond of sociale status van de mensen met wie ik om tafel zit - alle veiligheid bieden die iemand nodig heeft om zijn of haar verhaal aan mij te willen toevertrouwen.

Toch nog even iets over mijn diploma’s.

Na de opleiding algemene mediation en conflictmanagement heb ik mij verder gespecialiseerd in:
  • narratieve mediation (een effectieve methodiek in zakelijke conflicten en bij samenwerkings-problemen in teams)
  • transformatieve mediation (kan zinvolle methodiek zijn bij zeer emotionele conflicten)
  • Appreciative Inquiry (leidt vaak tot verrassende en daardoor conflict oplossende inzichten bij conflicten tussen burgers en bestuur)
  • familiemediation (personen- en familierecht)
  • mediation in conflicten tussen overheid en burger (bestuursrecht)
  • mediation in strafzaken (strafrecht: dader-slachtoffer)
  • mediation bij ongewenste omgangsvormen (herstelmediation)
  • Positieve mediation (het vervolg op herstelmediation)

LEES het interview in het Sneeker Nieuwsblad van 14 april 2011, toen ik vol verwachtingen begon met mijn mediationpraktijk, verwachtingen, die meer dan ik toen dacht, zijn uitgekomen! "Ik heb meér dan twintig jaar lang over de hele wereld gereisd, eerst voor de krant later voor de tv. Overal heb ik met mensen om.tafel.gezeten, wit, zwart, geel, bruin, met en zonder hoofddoek. Kennelijk heb ik talent om mensen op hun gemak te stellen, om hun vertrouwen te winnen, om op de een of andere manier te laten merken dat ik het niet voor mezelf doe, maar dat ik oprecht in hun verhaal geïnteresseerd ben.”
Stacks Image 628
Stacks Image 1323

mr. Hur Bennik
MfN-registermediator

“In mijn werk zie ik dat men steeds vaker kiest voor mediation om een conflict op te lossen. De weg naar de rechter is niet altijd noodzakelijk.

Wanneer partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren, biedt dat vaak al een opening om te zoeken naar een oplossing. Dat scheelt uiteindelijk veel frustratie, tijd en geld.

Daarbij partijen helpen is voor mij als mediator de uitdaging.

Mediation is een goed middel om energie te steken in de oplossing van het conflict.
Daarnaast is het op een laagdrempelige manier adviseren over zaken die spelen rond arbeid mijn sterke kant.

Over mijn achtergrond:

Na een studie rechten heb ik onder meer gewerkt als adviseur en politiek bestuurder in de overheidssector. Op dit moment werk ik als adviseur en trainer in de zakelijke dienstverlening en als docent in het hoger onderwijs.

Deze achtergrond en ervaring met mensen uit verschillende organisaties maakt dat ik oog heb voor zowel de persoonlijke als zakelijke belangen van partijen.

Ruim 20 jaar ben ik adviseur op het gebied van arbeidsrecht. Dit doe ik bij diverse organisaties in de profit en non-profit sector, zoals MKB, gezondheidszorg en overheid.

Ik ben partner in het landelijk samenwerkingsverband van arbeidsrechtjuristen:  www.arbeidsrechtpraktijk.nl

Sinds 2001 ben ik als mediator actief. Ik sta ingeschreven in het register van de Mediators Federatie Nederland (MfN).
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1755
Stacks Image 1758