LET OP DAT JE BIJ SCHEIDING NIET MEER DAN ÉÉN RELATIE BEËINDIGT

Het begon ooit met vlinders in je buik. Dit was de partner met wie je samen oud wilde worden. En toen kwam het eerste kind. Als geliefden kregen jullie er meteen drie nieuwe relaties bij. Om te beginnen de ouderrelatie: niet langer meer zomaar leuke dingen doen, of intimiteit beleven wanneer je daar zin in had, afscheid van de spontaniteit, want voortaan gold rust, regelmaat en reinheid. Vervolgens de relaties van elk van beide ouders met het kind. Ouder-kind-relaties vergen inzet en toewijding van beide ouders. Elke avond voorlezen voor het slapengaan, overdag verzorgen en spelen, naar school brengen en van school halen, 10-minutengesprekken, sportvereniging, muziek enzovoort.

Tot het moment dat de liefde voor elkaar het liet afweten. En met bij-elkaar-blijven-omwille-van-de-kinderen, doe je de kinderen geen plezier. Integendeel. De ruzies, de spanningen in huis, daar heeft een kind heel veel last van. Tijd om een besluit te nemen: scheiden! Het belangrijkste op dat moment is dat jullie beseffen dat de drie extra relaties die jullie hebben sinds het eerste kind kwam (ouderrelatie en de relaties van elk van beide ouders met het kind) onverbrekelijk zijn, er altijd zullen zijn zolang ouders en kinderen in leven zijn.

Dáárom kiezen jullie voor mediation. Want een advocaat MOET partijdig zijn bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt (art 33 b Advocatenwet), wat betekent dat als jullie allebei een eigen advocaat nemen de scheiding uitloopt op een juridisch gevecht, waarbij de drie in beginsel onverbrekelijke relaties, de ouderrelatie en de relaties van beide ouders met hun kinderen, in de gevarenzone komen. Laat dat niet gebeuren!

Voor de onpartijdige mediator is een scheiding niet in de eerste plaats een juridische aangelegenheid, maar een relationele kwestie. Daarom bouw ik als mediator samen met jullie als het ware een vloer onder jullie beëindigde liefdesrelatie, zodat het verdriet, de boosheid, de woede, de frustraties waarin jullie liefdesrelatie uiteindelijk is gestrand, niet doorlekken naar de drie extra relaties, jullie ouderrelatie en de relatie van elk van jullie beiden met het kind (de kinderen). Die relaties moeten blijven. ALTIJD! En laat ze niet vergiftigen door wat vroeger was. Hoe beter jullie in staat zijn die drie relaties te behouden en te beschermen, des te prettiger zullen jullie kinderen zich voelen na jullie scheiding. Want een scheiding mag nooit meer zijn dan het beëindigen van die ene gestrande relatie, jullie liefdesrelatie.

driehoek liefde scheiding