MEDIATORS KUNNEN MEER DOEN OM OUDERS TE HELPEN OOK NA HUN SCHEIDING GOEDE OUDERS TE BLIJVEN

Hoewel een goede definitie ontbreekt, maakt men zich in de politiek zorgen over het "toenemend aantal" "vechtscheidingen". En omdat allerlei theorieën de ronde doen over schade die kinderen zouden lijden vanwege de scheiding van hun ouders, wordt het aantal scheidingen nauwlettend in de gaten gehouden en wordt, telkens als weer nieuwe getallen worden gepresenteerd, daarbij veelbetekenend zorgelijk gekeken door politici die vinden dat zij "dus" iets moeten, al hebben ze geen idee wat dan.
 
Maar scheiden is niet de oorzaak van schade bij kinderen. Schade bij kinderen kan een gevolg van de scheiding zijn. De oorzaak van schade bij kinderen is
ouderschapstekort.
Lees verder...